Úvod
Obce
Kľúče
 

3 MIB Chemical, s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 36730769

Deň zápisu: 27.1.2007

Werferova 1
Košice
04011

Vložka 19273/V, oddiel Sro

 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • činosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Prieskum trhu a verejnej mienky
 • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • Faktoring a forfaiting
 • Fotografické služby
 • Vydavateľská činnosť
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
 • Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 • Nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
 • Reklamná a propagačná činnosť
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • Organizovanie školení a seminárov
 • Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
 • Finančný leasing
 • Prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov s poskytovaním základných služieb
 • Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích, xerografických a rozmnožovacích služieb)
 • Organizovanie kultúrnych spoločenských a športových podujatí, kurzov a školení
 • Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
 • Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
 • Organizovanie a usporadúvanie kúltúrnych, spoločenských, športových podujatí
 • Poriadanie kurzov, školení a seminárov
 • Organizovanie kurzov, školení, sympózíí a seminárov
 • Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými cestnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích služieb
 • Organizovanie kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
 • Organizovanie kultúrnospoločenských, športových, vzdelávacích podujatí
 • Kancelárske, sekretárske a administratívne práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
 • Organizovanie kurzov, školení, seminárov, výstav a veľtrhov
 • Poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, predaj spracovaných výrobkov
 • Administratívne služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
 • Organizovanie kurzov, školení a prednášok
 • Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov popri ktorom sa neposkytujú iné než základné služby spojené s prenájmom
 • Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností, výroby a dopravy
 • Podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
 • účtovné poradenstvo v rozsahu voľných živností
 • Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ alebo konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
 • Prenájom častí nehnuteľností - nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s týmto prenájmom
 • Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
 • Organizovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a iných podujatí
 • Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
 • Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, sympózií a odborných kurzov
 • Prenájom nehnuteľnosti bytových a nebytových priestorov s podmienkou poskytovania okrem základných služiebaj doplnkové služby, spojené s ich prenájmom
 • Ekonomické, účtovné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
 • Orgnizovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií
 • Organizovanie odborných kurzov, školení a seminárov
 • Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej
 • Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových preistorov spojených s poskytovaním aj iných doplnkových služieb spojených s prenájmom
 • Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
 • Organizovanie kurzov, školení, seminárov, rekvalifikácií
 • Organizovanie verejných kultúrnych, kultúrno-spoločenských a športových podujatí
 • Skladovanie v rozsahu voľných živností
 • Organizovanie výstav, veľtrhov, kurzov, školení, seminárov
 • Organizovanie kultúrnych, spoločenských, veľtržných, športových podujatí a výstav
 • Organizovanie kurzov, konferencií, školení, seminárov
 • Veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností
 • Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových zariadení s poskytovaním iba základných služieb spojených s ubytovaním (nie živnosť)
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti do 3,5 t vrátane
 • Kúpa a predaj nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
 • Kancelárske a sekretárske služby ( vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb, laminovacie a viazacie služby )
 • Cestná motorová doprava vykonávaná cestnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
 • Lesníctvo a poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných lesných a poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo predaja
 • Sekretárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác
 • Poľnohospodárstvo – rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
 • Administratívna činnosť - kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
 • čistenie budov v rozsahu voľných živností
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/: výpočtová technika
 • Sprostredkovanie predaja tovaru a služieb v rozsahu voľných živností
 • Sprostredkovanie v oblasti dopravy v rozsahu voľných živností
 • Nákup a predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľných živností
 • Skladovanie a uskladnenie mimo verejného skladu
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, Prenájom hnuteľných vecí;
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rámci voľných živností / mimo drahých kovov/
 • Sprostredkovateľská služba v rozsahu voľných živností
 • čistiace a upratovacie služby, skladovanie
 • Podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania v rozsahu voľných živností


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu: